Aktuálně

Proč žít podle skautských zákonů? To vysvětluje starosta britských skautů Bear Grylls. Doporučuje přečíst a hlavně se dle těchto zásad řídit. Funguje to. Opravdu. :) #skaut https://www.skaut.cz/novinky/ze-skautsk%C3%A9ho-sv%C4%9Bta/bear-grylls-o-tom-pro%C4%8D-bychom-m%C4%9Bli-%C5%BE%C3%ADt-podle-skautsk%C3%BDch-z%C3%A1kon%C5%AF

Přiďte zavzpomínat. Dnes v 19,00 na Masarykově náměstí.

Smutný den pro český skauting :-(

Facebook photo

Jak prožíváte předvánoční čas? My třeba kmenovkujeme, pojídáme cukroví, hrajeme vědomostní pexeso a možné bude ještě nějaké překvapení :)

Facebook photo

Betlémské světlo bude i v Plzni. Dojít si pro něj můžete na Štědrý den např. do katedrály
sv. Bartoloměje. Další místa najdete zde http://www.betlemskesvetlo.cz/app/kraj-7.html. :)